patient en uw rechten

Het ondergaan van een tandheelkundige behandeling kan soms voor onduidelijkheid bij patiënten zorgen. volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst heeft u als patiënt verschillende rechten waar u een beroep op kunt doen.
Zo heeft u recht op:

Informatie
Als patiënt heeft u recht op informatie - in begrijpelijk taal - over de aandoening, de behandeling, de gevolgen en de risico's van de behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen.

Gebruikte materialen
U heeft het recht te weten welke materialen er tijdens de behandeling worden gebruikt en welke materialen worden gebruikt voor de gemaakte voorziening.

Gespecificeerde rekening
Als patiënt heeft u het recht op een gespecificeerde rekening. TTL Den Bosch zal, desgevraagd, twee exemplaren leveren van de gespecificeerde rekening. Een voor de tandarts en een voor de patiënt. Vraag hierom bij uw tandarts.

Veiligheid

Regelmatig verschijnen er in de media berichten over producten waarbij voor mensen onveilig of gevaarlijk geachte materialen zijn gebruikt. Ook komt het helaas voor dat producten worden nagemaakt en/of herverpakt. Daarom is het goed om te weten dat de Nederlandse tandtechnische laboratoria vallen onder de Europese richtlijn Medische Hulpmiddelen. Sinds 14 juni 1998 moeten alle tandtechnische laboratoria in Nederland voldoen aan deze richtlijn (in 2007 herzien).

In deze richtlijn is onder meer geregeld dat laboratoria als fabrikant van op maat gemaakte medische hulpmiddelen verplicht worden:
- Zich te melden bij Staatstoezicht op de Volksgezondheid;
- Te werken volgens de laatste stand der techniek;
- Hun manier van werken te documenteren in technische dossiers
- De gebruikte materialen moeten traceerbaar zijn in het onverhoopte geval dat er iets mis zou gaan/zijn met bepaalde materialen.

TTL Den Bosch verstrekt desgevraagd aan de tandarts een Verklaring van Overeenstemming. Hierin staan alle gebruikte materialen vermeld. Vraag hierom bij uw tandarts.

Tandtechnicus

Een tandtechnicus is iemand die tandheelkundige voorzieningen maakt voor het gebit van de patiënt.
hij doet dit meestal in een tandtechnisch laboratorium in opdracht van een tandarts of ander tandheelkundig behandelaar, zoals kaakchirurg of orthodontist.

Een tandtechnicus maakt onder andere voorzieningen als implantaten, kronen, bruggen of protheses, welke niet van echt te onderscheiden zijn.