Abonnement bij tandarts in 2012

Vanaf 1 januari 2012 is het voor de cons

Vanaf 1 januari 2012 is het voor de consument mogelijk om een abonnement af te spreken met de tandarts. In het abonnement zit bijna alle tandheelkundige hulp die je in een jaar nodig hebt. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft hier nieuwe prestaties voor vastgesteld. Daarnaast komt er ook een zogenaamde ‘facultatieve’ prestatie. Hiermee krijgen zorgaanbieder en zorgverzekeraar de ruimte om samen een innovatieve prestatie af te spreken.

Abonnementscategorie
De abonnementsprestaties zijn in overleg met consumentenorganisaties en mondzorgkoepels opgesteld. Tandartsen kunnen een patiënt op basis van een onderzoek naar zijn mondgezondheid indelen in een abonnementscategorie. De categorie, de kosten die hieraan verbonden zijn en een gezamenlijk afgestemd zorgplan worden vastgelegd in een overeenkomst.

Inhoud abonnement
In het abonnement zit alle mondzorg gedurende een afgesproken periode met uitzondering van een aantal prestaties, zoals orthodontie en implantologie. In overleg kunnen consument en zorgverlener het aantal prestaties dat onder het abonnement valt uitbreiden. Minder prestaties afspreken kan niet. Op deze manier weet een patiënt voorafgaand precies welke zorg onder het abonnement valt en hoeveel hem dit gaat kosten voor bijvoorbeeld een jaar.

Facultatieve prestatie
Als een zorgverzekeraar en zorgaanbieder overeenkomen dat zij een nieuwe prestatie willen leveren die nog niet onder de bestaande prestatielijst valt, kunnen zij gebruik maken van de zogenoemde ‘facultatieve prestatie’. Met behulp van deze vrije prestatie kunnen nieuwe ontwikkelingen snel worden toegepast in innovatieve zorgdiensten. De facultatieve prestatie gaat behalve in de mondzorg ook gelden voor andere eerstelijns sectoren met vrije prijzen: fysiotherapie, oefentherapie, dieetadvisering, eerstelijns psychologische zorg en farmacie.

Bron: dentalINFO

Laatste nieuws