Rechten patient

Rechten waar u een beroep op kunt doen


Het ondergaan van een tandheelkundige behandeling kan soms voor onduidelijkheid bij patiënten zorgen. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst heeft u als patiënt verschillende rechten waar u een beroep op kunt doen. Zo heeft u het recht op:

Informatie
Als patiënt heeft u recht op informatie – in begrijpelijke taal – over de aandoening, de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Alleen als naar het oordeel van de zorgverlener het geven van bepaalde informatie ernstig nadeel voor u als patiënt zal opleveren, dan verstrekt hij die informatie niet. De tandarts is wel verplicht dit met een andere zorgverlener te overleggen.

Gebruikte materialen
U heeft het recht te weten welke materialen er tijdens de behandeling in uw mond gaan. Bij TTL Den Bosch vinden wij dit erg belangrijk omdat niet ieder lichaam hetzelfde reageert op bepaalde materialen in de mond. De gebruikte materialen en hun unieke aankoopnummers staan vermeld in de Verklaring van Overeenstemming die door de tandtechnicus wordt opgesteld. Met deze aankoopnummers kunt u bij de leverancier de echtheid van het geleverde materiaal controleren. Als patiënt heeft u het recht om deze Verklaring van Overeenstemming overhandigd te krijgen. Vraag hierom bij uw tandarts.

Fabrieksinformatie
U heeft ook het recht om te weten door welke fabrikant de specifiek voor u op maat gemaakte tandtechnisch werkstuk heeft geproduceerd. Mocht u onverhoopt klachten krijgen, kunt u uit de Verklaring van Overeenstemming terugvinden wie de fabrikant is en of deze fabrikant in Nederland is gevestigd.

Gespecificeerde rekening
Als patiënt heeft u het recht om gespecificeerd te weten wat de kosten zijn die voor uw behandeling in rekening worden gebracht. Het betreft hier dan zowel van de kosten van de tandarts als die van het tandtechnisch laboratorium. De tandtechnische laboratoria aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek verstrekken uw tandarts desgevraagd twee exemplaren van hun gespecificeerde rekening. Eén voor de tandarts en één voor u, de patiënt. Vraag hierom bij uw tandarts.

Made in Holland

TTL Den Bosch is van mening dat de patiënt en de tandarts het recht hebben te weten waar, met welke grondstoffen en door wie het tandtechnisch werkstuk wordt vervaardigd. Kwaliteit is hierbij uiterst belangrijk. Daarom hebben wij gekozen voor het motto 'Made in Holland'.

Meer

Laatste nieuws

01
feb

De levensduur van composiet

Amalgaam, jarenlang gebruikt in veel tandheelkundige praktijken, is op zijn retour. Composieten hebben bewezen een goed alternatief te zijn.

Blijf op de hoogte

Informatie van TTL Den Bosch

Op regelmatige basis brengen wij u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen bij TTL en van onze tandtechnische producten.

Aanmelden

Laatste tweets

TTLDenBosch: Visalys Veneer praktijk http://t.co/xZnMYdznWB
16-09-2014